Vox Angelica

Vox Angelica

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!Szent István király

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Zenei élet

Vox Angelica kórus

Karnagy: Nyerges-Zombó Katalin, E-mail: zokatus@gmail.com

Templomunk kórusa 1999-ben alakult Gőgh Tibor plébános úr javaslatára és támogatásával. Elsődleges célunk az Úr dicsérete munkánkkal és tehetségünkkel, illetve a liturgia ünnepélyesebbé tétele. A kórus egynemű, női kamarakórus. Az évek folyamán a létszám ingadozott, jelenleg 9-en énekelünk együtt.
Büszkék vagyunk színes repertoárunkra: a középkori zenétől a kortárs művekig, az egyszólamútól a négyszólamúig minden fellelhető énekelt darabjaink között. Éneklünk a capella és orgonakíséretes műveket is, olykor szólóénekesek színesítik az előadást. A hosszú évek alatti kitartó próbára járás, a lelkesedés és olykor fáradságos, de felemelő munka meghozza gyümölcsét: a zene szeretete révén egyre magasabb igényű zenei művek tanulásával próbálkozhatunk.

Ízelítő repertoárunkból:

Flos ut rosa floruit (középkori dallam)
In natali domini (középkori dallam)
M. Grancini: Dulcis Christe
H. Nyberg: Ave Maria
C. Franck: O salutaris
Ch. Gounod: Ave verum
Liszt Ferenc: Ó ifjak, lányok
Eszterházy Pál: Pange lingua
S. Webbe: Ave verum

Elsősorban a szentmiséken énekelünk, többszólamú darabjainkat elsősorban az egyházi év ünnepein adjuk elő.

Emellett a kórus

rendszeresen részt vesz a győri egyházmegyei kórustalálkozón
koncertet ad az Országos Szent Jakab Napon
adventi időben rövid koncertet ad a lébényi nyugdíjasoknak
részt vesz az lébényi kórusok közös adventi koncertjén
rövid karácsonyi koncertet ad a templomi pásztorjáték előtt illetve után
passiót énekel a lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar férfitagjaival kiegészülve
felkérésekre énekel esküvőkön
eleget tesz különböző meghívásoknak, pl.
Trianon emlékmű szentelése Lébényben (2010)
Győr-Ménfőcsanak, Szent Kereszt felmagasztalása (2010)
Győrújbarát, Szent Erzsébet otthon (2011)

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy 2011 karácsonyára elkészült első CD-énk, amelyet a lébényi Szent Jakab templomban vettünk fel. A CD az elmúlt 10 év munkáját öleli fel, a számunkra leginkább kedves 25 zenemű hallható rajta.


Kórusunk tagjai:

Grádinger Dóra, Imre Istvánné (Rozsonszky Ildikó), Kovátsné Uray Tímea, Kun Bernadett, Molnár Franciska, Porcsalmy Klára, Prémus Eszter, Rózsáné Steininger Anikó, Karnagy: Nyerges-Zombó Katalin

Szívesen látunk kórusunkban új, zenét szerető, énekelni tudó, hívő embereket, akik tehetségükkel szeretnének a liturgia szolgálatába állni, közösségünket gazdagítani, színesíteni. Repertoárunk bővítését, új darabok tanulását, az önképzést és fejlődést fontosnak és örömtelinek tartjuk, de emellett elsődleges kötelességének tartja a közösség, hogy eleget tegyen annak a célkitűzésnek, amiért létrejött: a szent zenével szolgálni az Urat.

Nyerges-Zombó Katalin
zokatus@gmail.com

HoldKórusok találkozója 2016

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” (Kodály Zoltán) 2016. május 21-én, a Vox Angelica kórus ismét nagyszabású kórustalálkozót rendezett a lébényi Szent Jakab templomban és a Templom téren. A tavasz újra éneklésre csábított bennünket, de nemcsak a mi kórusunkat, hanem nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen hallgathattuk egymást és énekeltünk együtt a HoldKórusok Találkozóján. A rendezvényt, amelyen 6 kórust láttunk vendégül, 2014 óta harmadik alkalommal rendeztük meg, így már mondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk. Az este folyamán az érdeklődők a következő kórusokat ...

tovább

A Palestrina kórus Lébényben

2016. február 27-én a győri bazilika 85 éves Palestrina-kórusa Lébényben járt. A kórus a lébényi Szent Jakab templomban a szombat esti szentmise előtt nagyböjti zenei áhítattal kedveskedett a hallgatóságnak, majd pedig a szentmisében tett zenei szolgálatot. A magasztos kórusművek, és azok gyönyörű előadásmódja hozzásegítették az érdeklődő híveket ahhoz, hogy a figyelem a hétköznapok zajos külsőségeitől az elcsendesedő benső felé, az érdeklődés az evilági dolgoktól a túlvilági felé, a lélek pedig a teremtményektől a Teremtő felé forduljon. Nagyböjti lelki megújulásunk csodálatos állomása volt ez az este, ezért köszönettel tartozunk a kórusnak, különösképpen Katona Tibor karnagy úrnak. Nyerges-Zombó Katalin

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com