Szent Jakab templom Lébény

Szent Jakab templom Lébény

Jézus parancsa:


"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13, 34-35).

Szent Jakab apostol szobra a főoltáron

Augusztus 27., Szent Mónika

Szent Ágoston ünnepe előtt emlékezünk meg édesanyjáról, Mónikáról. Jámbor, hitében erős asszony volt, aki sokat imádkozott fiáért. Ez a lelkület indította 1987-ben, Madridban a spanyol édesanyák egy csoportját, hogy közösséget alapítva, imádságukkal kísérjék gyermekeiket életünk során.

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. 

Ő a nehéz házasságban élők és családi erőszaktól szenvedők mennyei pártfogója is.

Hírek

810 éves a Szent Jakab templom

„Lelkem vágyakozva eped az Úr udvarába,

lelkem és testem sóvárog az élő Isten után…

Boldogok, akik házadban laknak, Uram,

téged örökké magasztalnak” (Zsolt 84,3.5).

A Lébényi Római Katolikus Plébánia hívő közössége

temploma felszentelésének 810. éves jubileuma alkalmából ünnepséget tart.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka

Dr. Veres András megyéspüspök úr lesz.

Egyházközségünk tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a

lébényi Árpád-kori Szent Jakab templomba, a

2016. augusztus 28-án, vasárnap, délután 4 órakor kezdődő

ünnepi szentmisére, és a szentmisét követő fogadásra, a templomtérre.

Gőgh Tibor plébános

Templomi hirdetések 2016. augusztus 28., Évközi 22. vasárnap

Lébény, Szent Jakab templom

Augusztus 27., szombat, elővételezett vasárnapi szentmise: 18.00 Augusztus 28., Évközi 22. vasárnap, 810 éves a Szent Jakab templom, ünnepi szentmise: 16.00 Szentmisék rendje: 2016. augusztus 29-szeptember 4. Kedd: 7.00, Péntek: 18.00, Szombat: 18.00 , Vasárnap: 8.30 Kedden az imaszándékokra, pénteken, szeptember elsőpéntekén, elhunyt Szabó Ottó férjért és édesapáért, szombaton elhunyt Szabó Emőkéért, következő vasárnap, az évközi idő 23. vasárnapján, elhunyt Szülőkért és testvérért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Az oltárok díszítésére a jegyeseket, a rá következő hétre pedig Harczi Sándornét és Mór Jánosnét, kérjük fel. Hétfőn, 29-én, a Szent Imre és ...

tovább

Győrsövényház, Keresztelő Szent János templom

Augusztus 28., Évközi 22. vasárnap, ünnepi szentmise: 10.00 Szentmisék rendje: 2016. augusztus 29-szeptember 4. Csütörtök: 18.00, Vasárnap: 10.00 Csütörtökön a saját szándékomra, következő vasárnap, az évközi idő 23. vasárnapján, elhunyt Varga szülőkért, Lajosért és Annáért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Ima templomi mécses meggyújtásához Uram, ez a mécs, amit itt meggyújtok, legyen az a fény, ami által Te engem megvilágítasz nehézségeimben, döntéseimben! Legyen az a tűz, ami bennem minden büszkeséget, minden önzést, minden tisztátalanságot eléget! Legyen az a tűz, ami szívemnek meleget át, és szeretni tanít! Uram, ezzel a mécsessel maradjon itt egy darab belőlem, amit szeretnék Neked ...

tovább

Fehértó, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

Augusztus 28., Évközi 22. vasárnap, ünnepi szentmise: 9.00 Szentmisék rendje: 2016. augusztus 29-szeptember 4. Hétfő: 18.00, Vasárnap: 11.10 Hétfőn, Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapján, elhunyt Németh Imre férjért és édesapáért, következő vasárnap, az évközi idő 23. vasárnapján, elhunyt Zoltán férjért, édesapáért, nagyapáért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, Ahol sérelem van, oda megbocsátást, Ahol széthúzás, oda egyetértést, Ahol tévedés, oda igazságot, Ahol kétség, oda hitet, Aho kétségbeesés, oda reményt, Ahol sötétség, oda világosságot, Ahol, szomorúság, oda ...

tovább

Bezi, Nagyboldogasszony templom

Szentmisék rendje: Szeptember 25., (utolsó vasárnap szeptemberben), 14.00 Október 30., (utolsó vasárnap októberben), 14.00 November 27., advent 1. vasárnapja (utolsó vasárnap novemberben), 14.00 Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, Te vagy az én világosságom, nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangod és kövesselek, mert nagyon akarlak szeretni és mindig Veled akarok lenni. Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Maradj velem, Jézus, mert nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com