Szent Jakab templom Lébény

Szent Jakab templom Lébény

Jézus parancsa:


"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13, 34-35).

Szent Jakab apostol szobra a főoltáronSzent Jakab apostol szobra a főoltáron

Október 18., Szent Lukács evangélista ünnepe

Lukács nagy irodalmi műveltséggel rendelkezett. Egész életében nőtlen maradt. 40 körül tért meg, nem az első keresztények közt, mert az első keresztények (akik Szent István diakónus vértanúsága után menekültek el) csak a zsidók közt hirdették az evangéliumot. Minden jel arra mutat, hogy a Barnabás és Pál tanítványaként ismerkedett meg az evangéliummal, majd Pál kíséretéhez csatlakozott Troaszban. Páltól ismerjük Lukács eredeti foglalkozását. A kolosszeieknek írt levél záradékában olvasható: „Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos” (Kol 5,15).

Szent Lukács evangélista

A Legenda Aurea szerint maga a Lukács-evangélium is gyógyít, mégpedig háromféleképpen: sebeket gyógyít azáltal, hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltást; erősít azáltal, hogy elmondja az örömhírt; megőriz az újabb romlástól azáltal, hogy közli az isteni törvényeket és evangéliumi tanácsokat.

Lukácsot a festők is védőszentjükként tisztelik, mivel egy 6. századból származó hagyomány az evangélistát mint festőt említi. Eszerint megfestette a Szűzanya arcképét. Rómában és Częstochowában, a pálosoknál is őriznek Lukácsnak tulajdonított Mária-képet. A legenda alapja Lukács nagyon finoman megrajzolt Mária-képe.

Hírek

Templomi hirdetések 2016. október 23., Évközi 30. vasárnap

Lébény, Szent Jakab templom

Október 23., Évközi 30. vasárnap, ünnepi szentmise: 8.30 Szentmisék rendje: 2016. október 24-30. Kedd: 7.00, Péntek: 18.00, Szombat: 18.00, Vasárnap: 8.30 Kedden, Szent Mór püspök emléknapján, egy jó szándékra, pénteken, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepén, elhunyt Wandraschek szülőkért, Ferencért és Orsolyáért, szombaton elhunyt Fördős Erzsébet és Kovács Ödön szülőkért, következő vasárnap, az évközi idő 31. vasárnapján, elhunyt Édesanyáért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Az oltárok díszítésére Wurzingerné Németh Veronikát és Horváth Lajosnét, a rá következő hétre pedig Fütty Gyulánét és Kósa Lajosnét, kérjük fel. Szülői ...

tovább

Győrsövényház, Keresztelő Szent János templom

Október 23., Évközi 30. vasárnap, ünnepi szentmise: 10.00 Szentmisék rendje: 2016. október 24-30. Csütörtök: 18.00, Vasárnap: 10.00 Csütörtökön egy jó szándékra, következő vasárnap, az évközi idő 31. vasárnapján, elhunyt István és Brigitta szülőkért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Ima templomi mécses meggyújtásához Uram, ez a mécs, amit itt meggyújtok, legyen az a fény, ami által Te engem megvilágítasz nehézségeimben, döntéseimben! Legyen az a tűz, ami bennem minden büszkeséget, minden önzést, minden tisztátalanságot eléget! Legyen az a tűz, ami szívemnek meleget át, és szeretni tanít! Uram, ezzel a mécsessel maradjon itt egy darab belőlem, amit szeretnék Neked ajándékozni! Segíts, ...

tovább

Fehértó, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

Október 23., Évközi 30. vasárnap, ünnepi szentmise: 11.10 Szentmisék rendje: 2016. október 24-30. Hétfő: 18.00, Vasárnap: 11.10 Hétfőn egy jó szándékra, következő vasárnap, az évközi idő 31. vasárnapján, az egyházközség élő és elhunyt tagjaiért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, Ahol sérelem van, oda megbocsátást, Ahol széthúzás, oda egyetértést, Ahol tévedés, oda igazságot, Ahol kétség, oda hitet, Aho kétségbeesés, oda reményt, Ahol sötétség, oda világosságot, Ahol, szomorúság, oda örömet, Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, Hogy ne megértést keressek, hanem szeretetet ...

tovább

Bezi, Nagyboldogasszony templom

Szentmisék rendje: November 1., (Mindenszentek ünnepe-halottak napja), 14.00 November 27., advent 1. vasárnapja (utolsó vasárnap novemberben), 14.00 December 24., szenteste, 19.00 Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, Te vagy az én világosságom, nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangod és kövesselek, mert nagyon akarlak szeretni és mindig Veled akarok lenni. Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Maradj velem, Jézus, mert nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com