Szent Jakab templom Lébény

Szent Jakab templom Lébény

Jézus parancsa:


"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13, 34-35).

Szent Jakab apostol szobra a főoltáronSzent Jakab apostol szobra a főoltáron

Október 8., Magyarok Nagyasszonyának ünnepeSzűz Mária szobra a lébényi Szent Jakab templom mellékoltárán

Szűz Mária szobra a lébényi Szent Jakab templom mellékoltárán

Szent István király, amikor elmerülve a gondban, hogy kire maradjon halála után az ország, a nép s az egyház vezetése, istápolása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta önmagát és királyságát. E természetfeletti kapcsolatot Mária és hazánk népe között a Szent István halálát követő belvillongások sem tudták elhomályosítani, és Szent László, a lovagkirály uralkodása idején új virágzásba borult. Tatárral, törökkel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva védte életét, hitét és övéit a középkor magyarja, mikor pedig az 1683. szeptember 12-i, a Bécs melletti Kahlenbergben lezajlott csatában visszaszorították a török szultán seregeit, megkezdődhetett a magyarországi török uralom fölszámolása.

1693-ban I. Lipót király a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája jeléül megismételte az ország Szent István-i fölajánlását a Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében ismét nagy szerepet játszott a ,,mindörökké áldott Nagyasszonyunk''.

XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét. 

Hírek

1295-1300 Giotto, Szent Ferenc stigmatizációja

Assisi Szent Ferenc (ünnepe: október 4.)


Assisi szentje megtérése pillanatától haláláig odaadó tisztelettel követte és szóval-tettel mindenkinek hirdette a megfeszített Krisztust. Halála előtt két évvel, 1224-ben, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, miközben az Alverna-hegyen imádkozott, Krisztus csodálatos módon megújította szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében. Assisi szentje nem dicsekedett a sebekkel, hanem igyekezett rejtegetni azokat, de hiteles szemtanúk bizonyították, hogy kezein, lábain és oldalán élete végéig hordozta a be nem gyógyuló krisztusi sebeket. A 20. században a kapucinus ferences Szent Pió atya is megkapta és őrizte testében Krisztus sebeit.

Templomaink közül több viseli a Szent Ferenc sebei, vagy a Stigmatizáció titulust, így az érsekújvári ferences templom, Budapesten a Fő utcában lévő Erzsébet-rendi nővérek rendháza melletti templom és a Maros megyei Jobbágyfalu temploma.

Templomi hirdetések 2016. október 2., Évközi 27. vasárnap

Lébény, Szent Jakab templom

Október 1., szombat, elővételezett vasárnapi szentmise: 18.00 Október 2., Évközi 27. vasárnap, ünnepi szentmise: 8.30 Szentmisék rendje: 2016. október 3-9. Kedd: 7.00, Péntek: 18.00, Szombat: 18.00 , Vasárnap: 8.30 Kedden, Szent Ferenc emléknapján, az imaszándékokra, pénteken, a Rózsafüzér Királynőjének emléknapján, elhunyt Mók Imre férjért és édesapáért és elhunyt Fördős szülőkért, szombaton elhunyt Varga Istvánért, nejéért Hamar Irénért és az elhunyt nagyszülőkért, következő vasárnap, az évközi idő 28. vasárnapján, elhunyt Jankovics Jánosné édesanyáért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Az oltárok díszítésére Szűts Erzsébetet és Tolnai Lászlónét, a rá ...

tovább

Győrsövényház, Keresztelő Szent János templom

Október 2., Évközi 27. vasárnap, ünnepi szentmise: 10.00 Szentmisék rendje: 2016. október 3-9. Csütörtök: 18.00, Vasárnap: 10.00 Csütörtökön egy jó szándékra, következő vasárnap, az évközi idő 28. vasárnapján, elhunyt Dr. Kettinger István férjért, édesapáért, nagyapáért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Ima templomi mécses meggyújtásához Uram, ez a mécs, amit itt meggyújtok, legyen az a fény, ami által Te engem megvilágítasz nehézségeimben, döntéseimben! Legyen az a tűz, ami bennem minden büszkeséget, minden önzést, minden tisztátalanságot eléget! Legyen az a tűz, ami szívemnek meleget át, és szeretni tanít! Uram, ezzel a mécsessel maradjon itt egy darab belőlem, amit szeretnék Neked ...

tovább

Fehértó, Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

Október 2., Évközi 27. vasárnap, ünnepi szentmise: 11.10 Szentmisék rendje: 2016. október 3-9. Hétfő: 18.00, Vasárnap: 11.10 Hétfőn egy jó szándékra, következő vasárnap, az évközi idő 28. vasárnapján, az egyházközség élő és elhunyt tagjaiért, mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy Ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, Ahol sérelem van, oda megbocsátást, Ahol széthúzás, oda egyetértést, Ahol tévedés, oda igazságot, Ahol kétség, oda hitet, Aho kétségbeesés, oda reményt, Ahol sötétség, oda világosságot, Ahol, szomorúság, oda örömet, Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, Hogy ne megértést keressek, hanem szeretetet ...

tovább

Bezi, Nagyboldogasszony templom

Szentmisék rendje: November 1., (Mindenszentek ünnepe-halottak napja), 14.00 November 27., advent 1. vasárnapja (utolsó vasárnap novemberben), 14.00 December 24., szenteste, 19.00 Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, Te vagy az én világosságom, nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangod és kövesselek, mert nagyon akarlak szeretni és mindig Veled akarok lenni. Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Maradj velem, Jézus, mert nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com