Ravatalozó 3D látványterv

Ravatalozó 3D látványterv

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!Szent István király

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Ravatalozó

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS (részletek)

Helyszín – előzmények

Ravatalozó helyszínrajzA tervezett épület Lébény város katolikus temetőjébe tervezett.

A temetőben jelenleg egy barokk korabeli temetőkápolna található a temetéssel kapcsolatos ravatalozási eljárást itt végzik, de az épület nagysága és kialakítása már nem felel meg az igényeknek, ezért az egyházközség elhatározta az új ravatalozó építését.

A kijelölt helyszín a temető északnyugati oldalán található, a temető sarkán meglévő régi főbejárattól délre. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott a bejárathoz közel eső helyszín, a belső közlekedési útvonalak és a temető ezen részének viszonylagos üressége, vagyis a tervezett helyszínen nem kell sírokat megszüntetni. Az elhelyezésben még fontos szerepet játszott, hogy a holttestek beszállítása az út felől nyitott új kapun keresztül lehetséges. A tervezett épület területe kívül esik a "Régészeti terület" határán ill. a temetőkápolna körüli Régészeti határán, ugyanakkor javasolt a földmunkák során a fokozott odafigyelés a temető funkció miatt.

Tervezési program

Ravatalozó alaprajzÚj ravatalozóépület tervezése a lébényi temetőben

  • fedett ravatalozó 40 - 50 fő befogadására, mise tartására is alkalmas kis szentéllyel
  • tetővel fedett külső ravatalozó a zárt ravatalozóval kb. azonos területtel, de nagyobb létszámra méretezett burkolt felülettel
  • kiszolgáló épületrész papi öltözővel, raktárral és hűtőtérrel
  • külső bejáratú, a temetőlátogatók által is látogatható akadálymentes kialakítású mosdó-wc-vel.

Az épület általános leírása, alaprajzi kialakítása

Az épület három részből áll:

  • a külső fedett ravatalozó: ami a külső kör alaprajzú terecskéhez képest két lépcsőfokkal van kiemelve, itt lehet ravatalozó asztalt is elhelyezni ill. itt állhat a gyászoló közönség a belsőben elhelyezett ravatal esetén
  • a belső ravatalozó: ennek hátsó oldalán egy kisméretű, a belső ravatalozótól magassági és alaprajzi értelemben is elválasztott, kisméretű szembemiséző oltárt is tartalmazó szentéllyel
  • a ravatalozó asztal a helyiség közepén áll, a gyászolók két oldalról, a fal mellett elhelyezett fix padokon és mobil székeken ülhetnek, emellett hely marad a ravatal körbejárására is
  • a kiszolgáló helyiségek épületrésze: itt kapott helyet a halott hűtő helyiséggel, a kapcsolódó előtér a takarítószerek elhelyezésére is szolgáló raktárral, utóbbi közvetlen szabadba nyíló hátsó bejárattal
  • a szentélytől balra eső helyiség a papi öltöző ill. iroda, mögötte a külső bejárattal rendelkező akadálymentes használatra is alkalmas méretű mosdó-wc.

Technológiai leírás

Az elhunytak beszállítása speciális autóval történik az újonnan kialakított kerti bejárat felől. A halott bejuttatása és ideiglenes elhelyezése a hűtő helyiségben lehetséges, itt. halotthűtő elhelyezése is tervezett. A helyiség ajtómagasságig csempe vagy egyéb mosható burkolattal készül.

A ravatalozás általános esetben a belső ravatalozó helyiségben történik, innen az elhunytat a szertartás után a sírhelyhez viszik.

Az épület homlokzati és tömegkialakítása

Az épület egyszerű geometrikus elemekből áll össze.

A ravatalozó épület fő épületrésze a ravatalozó helyiség: ez két magas íves fal által határolt helyiség oldalanként két keskeny ablaksávval.

A zárt ravatalozóhoz tartozik a fedett előtér, ennek vízszintes gerenda által határolt tetőszerkezete oldalanként két-két oszloppal alátámasztva, az oszlopok a gerendához egy kisméretű, talpas acél oszloppal csatlakoznak.

A két ravatalozó helyiség egy nagyméretű harmonika kapuval egybenyitható, a kapu mellett jobbra és balra két díszített üvegablak tervezett.

A kiszolgáló helyiségek a főhomlokzati nyitott ravatalozóhoz hasonló méretű, de zárt épülettömeggel tervezettek.

A homlokzat törtfehér színezéssel készül, sötétszürke tetővel, tölgy színű faszerkezetekkel.

- a zárt ravatalozó ablakai nyitható kialakítással készülnek, a belátásgátlást itt szükség szerint belső függönnyel lehet megoldani

Ajtók, kapuk: a ravatalozó négyszárnyú harmonikaajtóval készül, alsó és felső vezető sínnel, acél tokmegerősítéssel, az üvegezett ablakkal való csatlakozásnál

- az ajtólap rusztikus megjelenéssel széles vízszintes deszkaburkolattal készül a külső oldalon, hosszú függőleges fém nyitórúddal

- az ajtók felülete tölgy burkolatú, vagy tölgy anyagú.

Belső ajtók: a belső ajtók a kapuhoz hasonló homogén felülettel és felületképzéssel készülnek, felületképzése

- a fedett előtérben fagyálló kivitelű, kő megjelenésű lapburkolat készül

- a környezetben szürke - fehér színű beton alapú lapburkolat készül

- tereprendezés: a magassági kitűzést a tereprendezés későbbi kialakításának figyelembe vételével kell kialakítani

Falburkolatok: a hűtőhelyiségben és a raktárban mosható falburkolat készül ajtó magasságig

Felületképzések: pasztell színű festések helyszíni minta alapján kiválasztva

Függönyök: a belső oldalon a szentély mellett és az ablakoknál lila függöny készül

Gépészet

A hűtő helyiség előtti raktárban hideg-meleg vizes vízkivételi hely és felmosó vödör töltésére alkalmas kiöntő készül.

A hűtő helyiségben halotthűtő berendezés elhelyezése lehetséges, a szükséges villamos csatlakozással.

A vizes helyiségek a téli időszakban leüríthető csőrendszerrel készülnek, mivel az épület állandóan nem fűtött.

Az időszakos fűtést villanykályhával kell megoldani a papi öltöző helyiségben.

Berendezés

- A szentélyben kő burkolat készül, és kő anyaggal tervezzük az oltárasztalt is burkolni, a kő kiválasztása a többi burkolattal összehangolva tervezői művezetés keretében történik.

- A szentély hátsó falán egy már meglévő korpusz elhelyezése tervezett a szentély mennyezetéről megvilágítva.

- A zárt ravatalozóban a falak mellett a falra szerelt fix kialakítású padok készülnek, előttük mobil székeket helyeztünk el.

- A ravatalozó asztal mobil kialakítású, a ravatalozó asztal és a székek áthelyezésével a ravatalozó kápolna berendezéssel is használható.

Világítás

A szentély hátsó falának megvilágítása a szentély feletti áthidaló mögötti kis reflektorokkal.

A ravatalozó asztal felett egy keretbe szerelt üveglappal készített világító felület készül.

A fal mellett két változatban terveztük a világítást: vagy a ravatalozó asztal feletti sávhoz hasonló világító sáv készül, vagy a falra szerelt, lefelé és felfelé is világító hengerlámpák.

Akadálymentesítés

A ravatalozó és hozzá kapcsolódó mosdó - wc helyiség akadálymentesen megközelíthető és használható.

Közművek

A víz, csatorna és villany közműcsatlakozások rendelkezésre állnak, a temetőn belül.

Általános épületadatok

Rendezési tervi besorolás: Kt ( Különleges terület / temető terület )
Hrsz.: 1215
Telek területe: 19 497 m2
Beépített terület : tervezett: 182,2 m2 + megl. kápolna: 47.9 m2= 230,1 m2
Beépítettség: 1,2 %
Építménymagasság: 3,39 m
+ 0,00 = 116,75 mBf

Maráz Péter

felelős építész tervező

Téglajegyek

A ravatalozó építését az Egyházközség által kibocsátott téglajegyek megvásárlásával vagy pénzadománnyal támogathatja.


Építő szándékú gondolatait, tanácsait szívesen vesszük elérhetőségeink bármelyikén!

Adományát a lébényi Római Katolikus Egyházközség 11101208-19885939-36000001 számú számlájára utalhatja, vagy személyesen is befizetheti a lébényi Szent Jakab plébánián.

A temetőkápolnáról készült grafika iránt érdeklődjön a plébánián!

(Charles) Szűts Károly lébényi grafikus alkotása, melyet megvásárlásra ajánlott annak, aki ilyen módon szeretné támogatni a ravatalozó építését. Mérete A5

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com