Szent Jakab Plébánia

Szent Jakab Plébánia

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Plébánia hivatal

Lébényi Római Katolikus Plébánia

Templom: Szent Jakab apostol

Cím: H-9155 Lébény, Templom tér 2.

Telefon/üzenetrögzítő: 96/360-094

Plébános: Mészáros Miklós

Mobil: (+36) 20-2308486

Plébánia e-mail címe:  plebanialebeny@gmail.com

Hivatali órák:
Kedd: 16.30 - 19.00
Péntek: 16.30 - 19.00

Egyházközségi hozzájárulását átutalással is rendezheti. Adományát köszönjük!

Egyházközségünk bankszámlaszáma:

11101208-19885939-36000001

Oldallagosan ellátott plébániák, társegyházközségek:

Mosonszentmiklósi Római Katolikus Plébánia

9154 Mosonszentmiklós, Zichy tér; plébániaépület: Fő út 12.

Bankszámla száma: 10700031-70548697-51100005

Győrsövényházi Római katolikus Plébánia

9161 Győrsövényház, Gárdonyi Géza u. 35.

Bankszámla száma: 11101208-19885685-36000001

Fehértói Római Katolikus Plébánia

9163 Fehértó, Dózsa György tér 2.

Bankszámla száma: 11101208-19885410-36000001

Bezi Római Katolikus Plébánia

9162 Bezi, Rákóczi u. 20.

Bankszámla száma: 10700031-66196613-51100005

A Lébényi Római Katolikus Plébánia része a Győri Egyházmegyének.

Dr. Veres András győri püspökAz Egyházmegye főpásztora Dr. Veres András, a győri püspökök sorában a 78.

Pályafutása

1959. november 30-án született Pócspetriben. Középiskolai tanulmányait 1974–1978 között a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. Két év sorkatonai szolgálat után az Egri főegyházmegye szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte. 1983–88 között a római Német-Magyar Kollégium növendékeként előbb a Gregoriana Pápai Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzett. 1989-ben Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorált.

1986. augusztus 2-án szentelték pappá Nyíregyházán. 1988–1990-ig Mezőkövesden káplánként végzett lelkipásztori munkát.

1990 és 1996 között az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa, 1994-1996-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense, 1996-1998 között a római Pápai Magyar Intézet rektora volt.

Püspöki pályafutása

1998-tól 2006-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai címzetes püspökké és egri segédpüspökké nevezte ki. 2000. január 6-án a pápa szentelte püspökké Rómában, a Szent Péter-bazilikában. Jelmondata: „Adduxit eum ad Jesum” – „Elvitte őt Jézushoz” (Jn 1,41)

2006. június 20-án XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte ki. Beiktatása 2006. augusztus 5-én volt a szombathelyi székesegyházban. Elődje: Konkoly István püspök.

Mayer Mihály lemondása után, 2011. január 19. és 2011. április 9. között a Pécsi egyházmegye sede vacante apostoli kormányzója volt.

2015. szeptember 2-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották.

2016. május 17-én Ferenc pápa a Győri egyházmegye püspökévé nevezte ki a 75. életévét betöltött Pápai Lajos helyére. Beiktatására 2016. július 16-án került sor a győri székesegyházban.

Az ünneplés hagyománya szerint a lébényi románkori bencés apátsági templomot 1206-ban szentelték föl. A Győr nemzetségbéli Pot és Csépán ispánok és testvéreik kérésére II. András hagyta jóvá 1208-ban a monostor számára tett adományokat. A törökdúlás idején, 1529-ben hagyták el a bencések. A jezsuiták kapták meg 1631-ben. Az utolsó nagyobb helyreállítás Artur Essenwein nürnbergi múzeumigazgató és Dingraff Gáspár plébános nevéhez fűződik:
1862-65 belső, 1872-79 külső helyreállítás. A legutóbbi teljes külső templomfelújítás 2011-ben valósult meg. Folyamatban van a templom teljes belső felújításának előkészítése.

Plébánosok

1. 1638: Csapó György
2. 1659: Debelák Máté
3. 1674: Rorák János
4. 1696: Hédervári János
5. 1713: Pöck Gáspár
6. 1727: Rozsonits Jakab
7. 1736: Krizsmanich György
8. 1740: Sissler János
9. 1745: Horváth András
10. 1748: Bolodár Ferenc
11. 1779: Vissi Ferenc
12. 1797: Adelmann Máté
13. 1816: Moór Ferenc
14. 1842: Dingraff Gáspár
15. 1878: Weber Antal adminisztr.
16. 1879: Kreskay Antal
17. 1906: Dr. Kokas János (1943)
18. 1941: Baky Lajos adminisztrátor
19. 1943: Németh Jenő
20. 1952: Schmall István
21. 1978: Zdiarszky László
22. 1989: Radó Tamás
23. 1991: Smudla Tamás
24. 1999: Gőgh Tibor

Káplánok

1. 1745: Nagy Gábor (?)
2. 1797: Maráz Miklós
3. 1797: Nagy György
4. 1797: Lukácsy István
5. 1798: Both Antal
6. 1802: Horváth József
7. 1802: Csomor Ferenc
8. 1802: Horváth József (1805)
9. 1810: Konta Antal
10. 1811: Molnár Mihály
11. 1816: Takács Ferenc
12. 1819: Kozmár György
13. 1820: Kiss János
14. 1823: Gitzinger József (1824)
15. 1825: Greiner János
16. 1826: Kempf János (1828)
17. 1840: Dingraff Gáspár (1842)
18. 1877: Arvay Kornél
19. 1877: Kerner János
20. 1878: Sinkó István
21. 1878: Weber Antal (1878)
22. 1919: Havas Zoltán
23. 1921: Surányi Ferenc
24. 1921: Véghelyi József
25. 1922: Szabó Árpád (1924)
26. 1927: Vados János
27. 1932: Somogyi Béla
28. 1935: Baky Lajos
29. 1937: Szücs Ottó
30. 1940: Mézes Ernő
31. 1940: Kóczán Lajos
32. 1940: Pavetich János (1941)

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu