Szent Márton - Pannonhalma, bazilika - Porta speciosa

Szent Márton - Pannonhalma, bazilika - Porta speciosa

Lébényi Szent Jakab templom - a Hely, ahol megpihenhet a lelked, s erőt meríthet a földi élet zarándokútjához.

 

A Szent Jakab zarándokúttal kapcsolatos Közleményünk itt.

Zarándoklat keresztény lelkülettel

Papok és lelkészek megszólalásai

"Én ugyan nem római katolikus, de keresztény ember vagyok, lutheránusként éppen a legősibb hagyományokat őrző felekezet lelkésze. A zarándoklat nem egyszerű lelki wellness, hanem a lélek Lélektől támogatott útja. Az az út, amelyen nem a lélek békessége, nem az érzések vagy az élmények, hanem Jézus Krisztus vezet végig. Aki azt mondta magáról, hogy ő maga az Út... Szóval egy zarándoklat vagy elkötelezetten keresztény - és itt a felekezetiségnek másodlagos szerepe van, legalábbis a történelmi felekezetek viszonylatában -, vagy egyszerű kikapcsolódás, esetleg énközpontú meditáció. Sajnálom, hogy a világi divat begyűrűzik már ebbe is, ahogyan az ünnepeink - főként a karácsony, de akár a tisztítókúrává degradált böjt is - szintén áldozatául estek ennek a folyamatnak. Summa: a lelkünket nem mi, hanem a Lélek építi, ez pedig elkötelezett kereszténységet jelent. Más út bizony nincs az Atyához, egyedül a megfeszített és feltámadott Krisztus. Amíg őrá nem találsz rá, addig tévelyegsz."

Tubán József csornai evangélikus lelkészPannonhalmi bazilika

"A lébényi templom egy felszentelt szentély. Azok a zarándokok, akik vagy katolikus elkötelezettséggel, vagy hozzájuk csatlakozva, indíttatásukat tiszteletben tartva térnek be ide, haza érkeznek. A többiek turisták, a korszerű és vendégszerető látogatóközpont szervezésében tekinthetik meg az ősi templomot."

Pajor András plébános, Budapest – HerminamezőSzent László

Manapság is valami hasonló dolog zajlik, „mint ami valamikor az adventtel történt, amit megpróbáltak agyonhallgatni. Amikor viszont a világot uraló erők meglátták, hogy ebből üzletet lehet csinálni, máris taktikát változtattak és tudjuk mi lett belőle, két hónapig tartó harsány adventi vásárok sora. Véleményem szerint az igazi zarándoklat az, amikor valaki a vasárnap megszenteléséért az Ige hallgatásáért áldozatot hoz és minden más hasznot hozó, vagy szórakozást jelentő tevékenységet félre tesz annak érdekében, hogy elmenjen a templomba. Ilyen összefüggésben a lébényi evangélikusok ősei is zarándokok voltak, akik az ellenreformáció idején 1663 és 1786 között, amikor templomukat elvették és lelkészük sem lehetett vasárnaponként gyalog Tétre mentek istentiszteletre, ami éves viszonylatban mintegy 2000 km megtételét jelentette. Mindezt hitből tették azért, hogy a Krisztusról szóló prédikációt hallhassák és úrvacsorát vehessenek.”

Koháry Ferenc lébényi evangélikus lelkészPannonhalmi bazilika, altemplom

Papságom két évtizedében sok buszos zarándoklatot szerveztem és vezettem már, melyek zarándokjellegük mellett kulturális jellegűek szoktak lenni, leginkább azok kedvéért, akiknek „tömény” és „émelyítő” lenne egy hagyományos értelemben vett zarándoklaton részt venniük. Ha viszont mégis velünk tart valaki, aki kevésbé vallásos, az autóbuszban része van közös imában, elmélkedésekben, és részt vehet a közös szentmiséken, melyek sohasem hiányoznak. Egyszer odajött hozzám valaki, és bizalmasan közölte velem, hogy ő nem vallásos, s ebből kifolyólag nem fog minden szentmisére eljönni. Válaszom erre az volt, hogy természetesen egyetlen szentmisére sem kell bejönnie, ha nem szeretne, emiatt nem fog senki sem megsértődni. Valamennyi szentmisén ott volt, s azóta is velünk tart. Lébényben Bujtásné Völgyesi Lívia szerkeszti a templomi faliújságokat. Elavultnak tűnhet a hirdetmények megjelentetésének ilyen módja, viszont azt tapasztaltuk, hogy a látogatók érdeklődéssel fordulnak afelé, amit a templommal összefüggésben nyújtani tudunk, s ez lehetőséget biztosít számunkra az ilyen módon történő evangelizációra. Vendégeink útravaló gondolatot húzhatnak, imaszándékaikra, melyeket beírhatnak egy könyvbe, havonta mutatunk be szentmisét. Így nyitunk utat az idelátogatók lelkében Jézus Krisztusnak, aki valamennyiünket elvezet az Atyához.

Gőgh Tibor lébényi plébános

További bejegyzések

Dióhéjban a keresztény hitről

Még papnövendék koromban történt, hogy kispap társaimmal vonaton utaztunk vissza a szemináriumba valamelyik szünetet követően. A közelünkben ült le egy szintén egyetemista lány, akit egyikünk megszólított. Beszélgetés közben szóba jött a hit kérdése is. A kérdésre, hogy ő hívő-e, a lány azt válaszolta, hogy ő is hisz, de nem katolikus módon. Válaszából kiderült, ő nem úgy képzeli, hogy a szakállas öregúr ül a felhőkön.  Akkor jól teszi - feleltük -, mert mi sem ezt hisszük. Azért kezdtem írásomat ezzel a személyes élménnyel, mert gyakori tapasztalat, hogy amikor korunk emberének az egyház tanításával problémája van, valójában nem is a keresztény hittel vitatkozik, hanem azzal az istenképpel, ami benne kialakult. Az ...

tovább

A zarándoklat találkozás

A hetvenes évek második felében kezdtem zarándokolni. Gyermek voltam még. Tíz-tizenkét éves. Otthon éreztem magam minden templomban, ahová ellátogattunk, a zarándok hívek tömegében. Ma is emlékszem az éjszakai szentségimádásokra, rózsafüzér ájtatosságokra. És a sok kedves emberre, akik – egy kicsit – bennem is látták „hitük folytatását”, lévén a leggyakrabban az idősebb korosztályhoz tartoztak. Sokan közülük, hiszem, ott vannak Fenn: mert elérték minden zarándoklat lényegét, Isten Örök Hajlékát. Fájós lábbal, fájós derékkal és ki tudja még mennyi kínnal keltek útra… A legtöbben közülük több-kevesebb rendszerességgel. Fogták a „búcsús-széket”, egy kis elemózsiát és mentek. Vonattal, autóbusszal, nem ...

tovább

Keresztény reménység és New Age

„Jönnek a barbárok!” Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.  - Szent Ágoston történelemteológiája ( Az Isten városa): A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben. -Világvég-jóslatok:millenarizmus régen és most: evilági messianizmus, modern utópiák (marxizmus - E. Bloch),. – A harmadik évezred világképe. (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok). - Új korszak? (New Age).- Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum). Megrendítő történeti események a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, de egyáltalán  a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: ...

tovább

Keresztény Camino

Főtisztelendő Gőgh Tibor plébános úr és Egyházközsége részére Szent Jakab Apostol Plébániatemplom, Lébény - Győri Egyházmegye Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Plébános Úr, Kedves Tibor! A napokban olvastam Egyházközséged közleményét, amelyben Te és a Plébánia Tanácsadói Testülete kijelentitek, hogy templomotok mindenki előtt nyitva áll, főképp július 25-én, névadó szentjének, Szent Jakab apostolnak ünnepén. Azonban az Egyházközség és Plébánosa nem szándékoznak, és nem is tudnak együttműködni olyan szabad gondolkozású kezdeményezésekkel, amelyek bár bizonyos szempontokból dicséretesek és tiszteletre méltóak, viszont félreértést okozhatnak annak a - ...

tovább

Szent Jakab Zarándoklat

Nyolc éve már, hogy nyáron júl. 24-én és júl. 25-én szeretettel várjuk a magyarországi Szent Jakab Zarándokút vándorait, turistáit. A Lébényi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének férfi tagjai elöl járnak a gulyás főzésében, az asszonyok pedig süteményekkel, gyümölcsökkel kedveskednek a megfáradt vendégeknek. Nem hiányzik az asztalokról az üdítő sem, a kedves beszélgetések sem maradnak el. A „zarándokok” lezuhanyozhatnak, majd megpihenhetnek a tornacsarnok matracain, sőt ingyenes masszázsban részesülhetnek. (Bár ez utóbbit nem tartom szükségesnek egy katolikus keresztény zarándoklatnál. Ne a testünket kényeztessük, hanem a lelkünket emeljük Istenhez). Úgy gondoljuk, a „zarándokok” megérdemlik ...

tovább

Közlemény

A magyarországi Szent Jakab zarándokutat (Budapest-Lébény), melyet a Szent Jakab Baráti Kör közhasznú egyesület (elnöke: Dukát Csilla, székhelye: 9155 Lébény, Fő u. 80., Postacím: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 29., E-mail: info@szentjakabut.hu) hozott létre, a hivatalos oldalukon itt megfogalmazottak szerint, melyet e közlemény megjelenése után átfogalmaztak, de megtalálható az egyesület által kiadott Zarándok útikönyv 8-9. oldalán, Karizma címszó alatt, „semmilyen általános vallási, világnézeti elkötelezettség nem jellemzi.” Az út kiépítésének, valamint a szellemileg vezetett nyári zarándoklatoknak a célja, hogy „mindenki közelebb kerülhessen saját istenéhez, saját, belső oltárához. Nem mondjuk meg, hogy ez ...

tovább

Templomi hirdetések

„Nagy gonddal őrizd a szíved, mert hiszen belőle indul ki az élet.” (Példabeszédek könyve, 4. fejezet)Lébény, Szent Jakab templom Augusztus 19., szombat, elővételezett vasárnapi gitáros szentmise: 16.00 Augusztus 20., Szent István napi ünnepi szentmise új-kenyér megáldással és terményhálaadással: 8.30   Szentmisék rendje: 2017. augusztus 21-27. Kedd: 7.00, Péntek: 18.00, Szombat: 18.00, Vasárnap: 8.30   Kedden, Szűz Mária királynő emléknapján, egy jó szándékra, pénteken elhunyt Horváth szülőkért, fiukért Miklósért és feleségéért Annáért, szombaton elhunyt Fütty Gyuláért és feleségéért Máriáért, következő vasárnap, az évközi idő 21. vasárnapján, elhunyt ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com