Bujtás László: Zarándok

Bujtás László: Zarándok

Lébényi Szent Jakab templom - a Hely, ahol megpihenhet a lelked, s erőt meríthet a földi élet zarándokútjához.

 

A Szent Jakab zarándokúttal kapcsolatos Közleményünk itt.

Szent Jakab Zarándoklat

Nyolc éve már, hogy nyáron júl. 24-én és júl. 25-én szeretettel várjuk a magyarországi Szent Jakab Zarándokút vándorait, turistáit. A Lébényi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének férfi tagjai elöl járnak a gulyás főzésében, az asszonyok pedig süteményekkel, gyümölcsökkel kedveskednek a megfáradt vendégeknek. Nem hiányzik az asztalokról az üdítő sem, a kedves beszélgetések sem maradnak el. A „zarándokok” lezuhanyozhatnak, majd megpihenhetnek a tornacsarnok matracain, sőt ingyenes masszázsban részesülhetnek. (Bár ez utóbbit nem tartom szükségesnek egy katolikus keresztény zarándoklatnál. Ne a testünket kényeztessük, hanem a lelkünket emeljük Istenhez).Szent Jakab apostol szobra a lébényi Árpád-kori templomban

Úgy gondoljuk, a „zarándokok” megérdemlik a kedvességet, a kényeztetést, mert 8 napon át gyalogoltak, cipekedtek esőben, szélben, hőségben az időjárás elemeinek kiszolgáltatva, napi 25-30 km-t megtéve (Budapesttől Lébényig).

Nem dicsekedni akartam a lébényiek vendégszeretetével, hiszen ugyanezt, vagy hasonlót tesznek Zsámbék, Tarján, Tata, Nagyigmánd, Kisbér, Pannonhalma, Győr fogadóhelyein is. Ezt tapasztalatból tudom, mert 2014-ben magam is végigjártam ezt az utat. Bizony, akinek az egészsége engedte, az válogathatott az út menti települések jó szándékú embereinek sütemény, gyümölcs és üdítő italos kínálgatásaiból. Ez egy nagyon népszerű, felkapott zarándoklat, amikor tavasszal felteszik az internetre, 15-20 percen belül betelik mindkét csoportban a 70-70 férőhely. (Csak nagy nehezen sikerült helyet szorítani Gőgh Tibor plébános úrnak és még négyünknek, az úgy nevezett „lébényi csoportnak.”) Érthető, hiszen nagyon olcsó és biztonságos szálláshelyek várják a résztvevőket. Ezért köszönet és gratuláció a szervezőknek fáradozásukért, hozzáértésükért. Különösen tisztelettel adózom Simon Dóra és a hozzá hasonlók előtt szeretetük, kedvességük, segítőkészségük, áldozatos munkájuk, valamint keresztény katolikus lelkületük és irányvonaluk miatt.Szent Jakab templom, Lébény

Most szeretném kifejteni mondanivalóm lényegét. Sajnos Ők a tiszteletre méltó kisebbség. Azért tettem mindenütt idézőjelbe a „zarándokok” szót, mert nagy részük eszik, iszik, elfogadja az ingyen masszázst, aztán lelép, meg sem várva a szentmisét.

Ha jól emlékszem a 2013-as évben (szóval az egyik évben) épp én voltam az ügyeletes kántor, lelkesen gyakoroltam az orgonán, készültem a szentségimádás énekeivel, aztán pedig vártam, hogy mikor húzzák már meg a csengőt, mikor kezdhetem… aztán megtudtam Gőgh Tibor plébános atyától: Lívia néni nem lesz szentségimádás, mert egyetlen zarándok sem óhajt részt venni rajta. Fáradtak, masszázson vannak? Stb.

Azóta azért javult a helyzet, a „zarándokok” egy része itt marad a szentmisén, néhányan még áldoznak is. A gyóntatószék előtt várakozni még nem láttam senkit közülük. (Remélem, előzőleg, máshol már megtették, hogy a bűnbánat szentségéhez járultak.) Nagy részüket azonban ez nem érdekli, a saját istenüket, az egójukat hizlalják. „Ma is megcsináltad” (=legyalogoltad). Sokan jó bulinak, teljesítménytúrának, ismerkedési lehetőségnek tartják a zarándoklatot. El kellene gondolkodni a keresztény katolikus zarándoklat lényegén!

Sőt vannak, akik szégyent hoznak Szent Jakab zarándokaira: hajnali egy órakor még itt hangoskodnak, sörözgetnek a templomtér padjain, egymás ölében ülve, trágár szavakat használva.  (Ilyenkor nem örülök, hogy itt lakom a templom mellett.)

Azt hiszem, eljött az ideje, meg kellene tisztítani és méltó rangjára emelni a Magyarországi Szent Jakab Zarándoklatot. Katolikus papokra, szerzetesekre, apácákra, esetleg hitoktatókra lenne szükség legalább az állomáshelyeken, ahol részvételükkel, jelenlétükkel, lelkigyakorlatos előadásaikkal és természetesen minden nap szentmisével vezetnék egyre közelebb Istenhez a lelkeket.

Kívánom és imádkozom érte, hogy „Váljék jelentős zarándokhellyé a Lébényi Szent Jakab templom és sokan találják meg az Istenhez vezető utat a Lébényi Szent Jakab templomban.”Főoltár a tabernákulummal (oltárszekrénnyel)

Ne csak Szent Jakab Látogatóközpont legyen Lébényben, ahova külön engedély kell még a Plébánosunknak is, hogy szervezhessen egy hittanos vagy karitász foglalkozást, hanem legyen itt Zarándokház és Lelkigyakorlatos Központ!

Templomunk főbejárati ajtaja mögött pedig javasolnék egy vasráccsal elkerített részt, hogy bárki bemehessen imádkozni, letérdelhessen és tekintetét az oltárszekrényre irányíthassa, mert hiszem, (hogy ahogy a napfényt bár megfogni nem tudjuk, de bőrünk lebarnul tőle,) ha az oltárszekrény előtt térdelve és többet időzve elmélkedünk, imádkozunk, vagy egyszerűen csak átadjuk magunkat a mi Megváltónknak, megpihenünk Nála, szavak nélkül imádjuk Őt, Jézus megnyitja és átalakítja szívünket.

Bujtásné Völgyesi Lívia

További bejegyzések

Dióhéjban a keresztény hitről

Még papnövendék koromban történt, hogy kispap társaimmal vonaton utaztunk vissza a szemináriumba valamelyik szünetet követően. A közelünkben ült le egy szintén egyetemista lány, akit egyikünk megszólított. Beszélgetés közben szóba jött a hit kérdése is. A kérdésre, hogy ő hívő-e, a lány azt válaszolta, hogy ő is hisz, de nem katolikus módon. Válaszából kiderült, ő nem úgy képzeli, hogy a szakállas öregúr ül a felhőkön.  Akkor jól teszi - feleltük -, mert mi sem ezt hisszük. Azért kezdtem írásomat ezzel a személyes élménnyel, mert gyakori tapasztalat, hogy amikor korunk emberének az egyház tanításával problémája van, valójában nem is a keresztény hittel vitatkozik, hanem azzal az istenképpel, ami benne kialakult. Az ...

tovább

A zarándoklat találkozás

A hetvenes évek második felében kezdtem zarándokolni. Gyermek voltam még. Tíz-tizenkét éves. Otthon éreztem magam minden templomban, ahová ellátogattunk, a zarándok hívek tömegében. Ma is emlékszem az éjszakai szentségimádásokra, rózsafüzér ájtatosságokra. És a sok kedves emberre, akik – egy kicsit – bennem is látták „hitük folytatását”, lévén a leggyakrabban az idősebb korosztályhoz tartoztak. Sokan közülük, hiszem, ott vannak Fenn: mert elérték minden zarándoklat lényegét, Isten Örök Hajlékát. Fájós lábbal, fájós derékkal és ki tudja még mennyi kínnal keltek útra… A legtöbben közülük több-kevesebb rendszerességgel. Fogták a „búcsús-széket”, egy kis elemózsiát és mentek. Vonattal, autóbusszal, nem ...

tovább

Keresztény reménység és New Age

„Jönnek a barbárok!” Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.  - Szent Ágoston történelemteológiája ( Az Isten városa): A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben. -Világvég-jóslatok:millenarizmus régen és most: evilági messianizmus, modern utópiák (marxizmus - E. Bloch),. – A harmadik évezred világképe. (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok). - Új korszak? (New Age).- Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum). Megrendítő történeti események a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, de egyáltalán  a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: ...

tovább

Zarándoklat keresztény lelkülettel

"Én ugyan nem római katolikus, de keresztény ember vagyok, lutheránusként éppen a legősibb hagyományokat őrző felekezet lelkésze. A zarándoklat nem egyszerű lelki wellness, hanem a lélek Lélektől támogatott útja. Az az út, amelyen nem a lélek békessége, nem az érzések vagy az élmények, hanem Jézus Krisztus vezet végig. Aki azt mondta magáról, hogy ő maga az Út... Szóval egy zarándoklat vagy elkötelezetten keresztény - és itt a felekezetiségnek másodlagos szerepe van, legalábbis a történelmi felekezetek viszonylatában -, vagy egyszerű kikapcsolódás, esetleg énközpontú meditáció. Sajnálom, hogy a világi divat begyűrűzik már ebbe is, ahogyan az ünnepeink - főként a karácsony, de akár a tisztítókúrává degradált böjt is - ...

tovább

Keresztény Camino

Főtisztelendő Gőgh Tibor plébános úr és Egyházközsége részére Szent Jakab Apostol Plébániatemplom, Lébény - Győri Egyházmegye Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Plébános Úr, Kedves Tibor! A napokban olvastam Egyházközséged közleményét, amelyben Te és a Plébánia Tanácsadói Testülete kijelentitek, hogy templomotok mindenki előtt nyitva áll, főképp július 25-én, névadó szentjének, Szent Jakab apostolnak ünnepén. Azonban az Egyházközség és Plébánosa nem szándékoznak, és nem is tudnak együttműködni olyan szabad gondolkozású kezdeményezésekkel, amelyek bár bizonyos szempontokból dicséretesek és tiszteletre méltóak, viszont félreértést okozhatnak annak a - ...

tovább

Közlemény

A magyarországi Szent Jakab zarándokutat (Budapest-Lébény), melyet a Szent Jakab Baráti Kör közhasznú egyesület (elnöke: Dukát Csilla, székhelye: 9155 Lébény, Fő u. 80., Postacím: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 29., E-mail: info@szentjakabut.hu) hozott létre, a hivatalos oldalukon itt megfogalmazottak szerint, melyet e közlemény megjelenése után átfogalmaztak, de megtalálható az egyesület által kiadott Zarándok útikönyv 8-9. oldalán, Karizma címszó alatt, „semmilyen általános vallási, világnézeti elkötelezettség nem jellemzi.” Az út kiépítésének, valamint a szellemileg vezetett nyári zarándoklatoknak a célja, hogy „mindenki közelebb kerülhessen saját istenéhez, saját, belső oltárához. Nem mondjuk meg, hogy ez ...

tovább

Templomi hirdetések

„Nagy gonddal őrizd a szíved, mert hiszen belőle indul ki az élet.” (Példabeszédek könyve, 4. fejezet)Lébény, Szent Jakab templom Augusztus 19., szombat, elővételezett vasárnapi gitáros szentmise: 16.00 Augusztus 20., Szent István napi ünnepi szentmise új-kenyér megáldással és terményhálaadással: 8.30   Szentmisék rendje: 2017. augusztus 21-27. Kedd: 7.00, Péntek: 18.00, Szombat: 18.00, Vasárnap: 8.30   Kedden, Szűz Mária királynő emléknapján, egy jó szándékra, pénteken elhunyt Horváth szülőkért, fiukért Miklósért és feleségéért Annáért, szombaton elhunyt Fütty Gyuláért és feleségéért Máriáért, következő vasárnap, az évközi idő 21. vasárnapján, elhunyt ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com