Szent Jakab Plébánia

Szent Jakab Plébánia

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!Szent István király

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Közösségünk

Lébényi Római Katolikus Plébánia

Templom: Szent Jakab apostol


Cím: H-9155 Lébény, Templom tér 2.

Bankszámlaszám: 11101208-19885939-36000001

Adószám: 19885939-1-08

Telefon/üzenetrögzítő: +36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu
Plébános: Gőgh Tibor
Mobil: +36 30 213 3522, E-mail: goghtibor@gmail.com
 

A Jó Pásztor segítségére siet a bajbajutottnak

A lébényi plébániához 2.200 katolikus hívő tartozik a háromezres kisvárosban.

A Szent Jakab Plébánia része a Győri Egyházmegyének.

Az Egyházmegye főpásztora Dr. Veres András, a győri püspökök sorában a 78.

Pályafutása

1959. november 30-án született Pócspetriben. Középiskolai tanulmányait 1974–1978 között a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. Két év sorkatonai szolgálat után az Egri főegyházmegye szeminaristájaként teológiai tanulmányait előbb az Egri Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Akadémián végezte. 1983–88 között a római Német-Magyar Kollégium növendékeként előbb a Gregoriana Pápai Egyetemen, majd pedig az Alfonsiana Egyetemen tanult, ahol morálteológiából licenciátust szerzett. 1989-ben Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorált.

1986. augusztus 2-án szentelték pappá Nyíregyházán. 1988–1990-ig Mezőkövesden káplánként végzett lelkipásztori munkát.

1990 és 1996 között az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa, 1994-1996-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense, 1996-1998 között a római Pápai Magyar Intézet rektora volt.

Püspöki pályafutása

1998-tól 2006-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 1999. november 5-én II. János Pál pápa cissai címzetes püspökké és egri segédpüspökké nevezte ki. 2000. január 6-án a pápa szentelte püspökké Rómában, a Szent Péter-bazilikában. Jelmondata: „Adduxit eum ad Jesum” – „Elvitte őt Jézushoz” (Jn 1,41)

2006. június 20-án XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte ki. Beiktatása 2006. augusztus 5-én volt a szombathelyi székesegyházban. Elődje: Konkoly István püspök.

Mayer Mihály lemondása után, 2011. január 19. és 2011. április 9. között a Pécsi egyházmegye sede vacante apostoli kormányzója volt.

2015. szeptember 2-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották.

2016. május 17-én Ferenc pápa a Győri egyházmegye püspökévé nevezte ki a 75. életévét betöltött Pápai Lajos helyére. Beiktatására 2016. július 16-án került sor a győri székesegyházban.

Gőgh Tibor plébános Horváth D. Imre c. lébényi apáttal a nagy jubileumon
A lébényi plébánia plébánosa Gőgh Tibor.
Született: Komárom (Komárno), Szlovákia, 1972. szeptember 1.,
Gyermek- és fiatalkori évek: Gúta (Kolárovo), Szlovákia.
Tanulmányok: Győr - Hittudományi Főiskola
Pappá szentelve: Győr, 1997. június 14.,
Segédlelkész Komáromban 1997-98, Kapuvárott 1998-99
Plébános Lébényben 1999-, Ellátja Fehértó, Bezi és Győrsövényház plébániákat.

Az ünneplés hagyománya szerint a lébényi románkori bencés apátsági templomot 1206-ban szentelték föl. A Győr nemzetségbéli Pot és Csépán ispánok és testvéreik kérésére II. András hagyta jóvá 1208-ban a monostor számára tett adományokat. A törökdúlás idején, 1529-ben hagyták el a bencések. A jezsuiták kapták meg 1631-ben. Az utolsó nagyobb helyreállítás Artur Essenwein nürnbergi múzeumigazgató és Dingraff Gáspár plébános nevéhez fűződik:
1862-65 belső, 1872-79 külső helyreállítás. A legutóbbi teljes külső templomfelújítás 2011-ben valósult meg. Folyamatban van a templom teljes belső felújításának előkészítése.

Plébánosok

1. 1638: Csapó György
2. 1659: Debelák Máté
3. 1674: Rorák János
4. 1696: Hédervári János
5. 1713: Pöck Gáspár
6. 1727: Rozsonits Jakab
7. 1736: Krizsmanich György
8. 1740: Sissler János
9. 1745: Horváth András
10. 1748: Bolodár Ferenc
11. 1779: Vissi Ferenc
12. 1797: Adelmann Máté
13. 1816: Moór Ferenc
14. 1842: Dingraff Gáspár
15. 1878: Weber Antal adminisztr.
16. 1879: Kreskay Antal
17. 1906: Dr. Kokas János (1943)
18. 1941: Baky Lajos adminisztrátor
19. 1943: Németh Jenő
20. 1952: Schmall István
21. 1978: Zdiarszky László
22. 1989: Radó Tamás
23. 1991: Smudla Tamás
24. 1999: Gőgh Tibor

Káplánok

1. 1745: Nagy Gábor (?)
2. 1797: Maráz Miklós
3. 1797: Nagy György
4. 1797: Lukácsy István
5. 1798: Both Antal
6. 1802: Horváth József
7. 1802: Csomor Ferenc
8. 1802: Horváth József (1805)
9. 1810: Konta Antal
10. 1811: Molnár Mihály
11. 1816: Takács Ferenc
12. 1819: Kozmár György
13. 1820: Kiss János
14. 1823: Gitzinger József (1824)
15. 1825: Greiner János
16. 1826: Kempf János (1828)
17. 1840: Dingraff Gáspár (1842)
18. 1877: Arvay Kornél
19. 1877: Kerner János
20. 1878: Sinkó István
21. 1878: Weber Antal (1878)
22. 1919: Havas Zoltán
23. 1921: Surányi Ferenc
24. 1921: Véghelyi József
25. 1922: Szabó Árpád (1924)
26. 1927: Vados János
27. 1932: Somogyi Béla
28. 1935: Baky Lajos
29. 1937: Szücs Ottó
30. 1940: Mézes Ernő
31. 1940: Kóczán Lajos
32. 1940: Pavetich János (1941)

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com