Fehértói templom

Fehértói templom

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Fehértó

Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom

9163 Fehértó, Dózsa György tér 2.

Plébániahivatal: 9155 Lébény, Templom tér 2., Telefon: +36 96 360 094 
Plébános: Mészáros Miklós Telefon:+36-20-230 8486

Egyházközségi hozzájárulását átutalással is rendezheti. Adományát köszönjük! Egyházközségünk bankszámlaszáma: 11101208-19885410-36000001

Fehértó története

Fehértó Győr-Moson-Sopron megye szívében, Győrtől 26 kilométerre a Hanság peremén helyezkedik el. A Győrt Sopronnal összekötő fő közlekedési úttól kb. 10 kilométerre. Északról Tárnokréti, keletről Győrsövényház, délről Kóny, nyugatról pedig Markotabödöge határolja. A Hanságnak ezt a délkeleti részét Tóköznek nevezik. A település szerkezetét a Tóköz vizenyős, mélyebb területeiből szigetként kiemelkedő domb formája határozta meg.

A falu területe 1138 hektár és 1740 m2, melyből belterület 79 ha 634 m2 külterületből művelés alatt lévő terület 651 ha 6171 m2 , tájvédelembe kivett terület 407 ha 4935 m2 (Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében).

Fehértóról első említést 1368-ból olvashatunk. Előtte a feltevések szerint egy Újfalu nevű község feküdt a mai falu területén. A község jó része a Mórichidaiak birtokai közé tartozott. Ugyanakkor tájt Mátyás király az Enyingi Török családnak ítélt itt egy részbirtokot, amelyet az utóbbiak még a XVI. század első harmadában is birtokoltak. A település minden valószínűség szerint a pogány dúlások következtében pusztult el, mégpedig a török hadjáratok kezdetén. Az elpusztult helység területe idővel beolvadt a környező fehértói és kónyi határba és néptelenné vált, táján semmiféle nyom nem maradt az utódokra, amely hirdetné az egykor letűnt Újfalu emlékét.

Fehértói Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom oltáraA Gyümölcsoltó Boldogasszony templom története és bemutatása

A templom főbejárata felett egy vörös márványtáblán latinul olvasható az alábbi szöveg: "A templom a Gábor főangyaltól köszöntött Boldogságos Szűz Mária tiszteletére kezdett épülni. Befejezést nyert azért, hogy mindaz, aki ajtaján belép, üdvösségre jusson!"

A falu egykori plébániatemplomát 1332 előtt Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték. A települést 1600 táján foglalták el a törökök, melyet csak 1693-ban alapítottak újra. A plébánia anyakönyvei ez évtől lelhetők fel.

A ma látható egyhajós középtornyos Gyümölcsoltó Boldogasszony templomot 1734-ben, a tornyot pedig 1777-ben építették. A viszonylag egyszerű külső szép barokk belsőt rejt. A templom hossza 25,5 m, szélessége 11 m, tornyának magassága pedig 18 m.

Különösen is figyelemre méltó a templom főoltára. A település egykor a győri székeskáptalan birtoka volt. Rokokó oltára, a kegyuraságnak köszönhetően, egyes vélekedések szerint a mosonmagyaróvári kapucínus templomból került át. Más feltevés alapján a templom főoltára egykoron a győri székesegyház mellékoltára volt. 

A vörös márványt utánzó faoszlopok között Szent Anna és Szent Joachim, valamint Szent Péter és Szent Pál apostolok barokk mozgalmasságú szobrai láthatóak. Középütt az Angyali üdvözletet ábrázoló szoborcsoport, felül a világ teremtését ábrázoló festmény látható. A felső szobrok megjelenítik Szent István királyt az országalmával, Szent Lászlót a bárddal, Szent Erzsébetet egy kolduló kisfiúval és Szent Józsefet a gyermek Jézussal. 

A templom mellékoltára Lisieux-i Szent Terézt ábrázolja. A korabeli szószéken a hagyományos ábrázolástól eltérően Szent István és Szent László királyokat láthatjuk. 

A keresztelőkút tardosi vörös márványból készült, faragott fa fedéllel, a tetején Jézus megkeresztelkedésének jelenetével (Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust a Jordán folyóban). 

Jelentős értéket képvisel a templom orgonája, mely a mosoni templomból került át 1926-ban. Két manuálos és 11 regiszterrel rendelkezik. Jelenleg átfogó felújításra szorul. 

A toronyban két harang lakik. A nagyharangot 1918-ban elszállították az I. világháborúba. A torony a II. világháború során megsérült. A templomot 1975-ben tataroztatta Zámbó Imre plébános, aki új plébániát is építtetett 1977-79 között. 

Az 1990-es években az egyházközség hívei restauráltatták a főoltárt, szószéket, a mellékoltárt és több szobrot is. A munkát Samodai József restaurátor végezte.

A 2000. jubileumi évre készült el a templom új liturgikus tere, a szembenéző oltár és az ambó. A diófából készült oltár és ambó Kovács Alajos soproni iparművész alkotása. Ebben az évben került sor a templom belső festésére, a padok és lépcsők felújítására, majd az elkövetkező években sor került a templom külső felújítására, tetőjének cseréjére, környezetének rendezésére is.

A település értékei

A falu a XIV. század végétől 1848-ig úrbéres község volt. Mindig Győr vármegyéhez tartozott, földbirtokos ura a győri káptalan volt. Földje nem volt a legtermékenyebb, lakóinak éppen csak hogy megélhetést nyújtott. Valamikor a marha- és lótenyésztésről volt híres, később jól jövedelmezett a lakosságnak a nagymérvű nádtermelés, és mesterséges haltenyésztés, ugyanis a község határában 132 ha területen tó terült el nádassal. Jelenleg ez a terület a növény- és állatvilág gazdasága miatt a Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében "Szigorúan védett" terület, a körülötte levő egyéb területekkel.

A községtől északkeletre található a Fehér-tó Magyarország egyik féltett természeti kincse. Az ország kiemelkedően fontos madárvédelmi, vonulási, fészkelési területe. Az egykor kiterjedt Hanság-Fertő vadvíz ország és mocsárvilágának napjainkig fennmaradt, a múltat idéző színfoltja Fehértó. A táj jellegzetességei a kiszáradó láprétek, mocsárrétek, kiterjedt nádasok, bokorfüzesek és füzesek, valamint a nyílt víztükör. Tájképileg, továbbá ritka természeti értékei, védett növény- és állatvilága folytán a Fertő-Hansági Nemzeti Park egyik fokozottan védett területe.

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu