Fehértói templom

Fehértói templom

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar népedet! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!Szent István király

Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz; az igazság győzzön, és ne a hamisság; az erő győzzön, ne a gyűlölet; a józanság győzzön, ne az indulat; a megfontotság győzzön, ne a kapkodás; az okosság győzzön, ne az ostobaság; a szorgalom győzzön, ne az irigység; a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat; kincseinket nehogy elpazaroljuk! Hazánk szép tájait őrizzük meg épen; a földet, a vizet, a levegőt tisztán; az egészségünkre jobban vigyázzunk; fogadjuk el a gyermekeket; az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük; a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből hálát adni!

Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat! Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól; oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól! Szenvedő testvéreinket különösen is segítsd meg! 

Adj nekünk bort, búzát, békességet! Változtasd át a bort a te Szent Véreddé, a búzakenyeret a te Szent Testeddé, a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Fehértó

Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom

9163 Fehértó, Dózsa György tér 2.
Plébániahivatal: 9155 Lébény, Templom tér 2., Telefon: +36 96 360 094 
Plébános: Gőgh Tibor, +36 30 213 3522, goghtibor@gmail.com

Szentmisék vasár- és ünnepnap 14.00 (Lásd a "Hírek" menüpontot!)

Fehértó története

Fehértó Győr-Moson-Sopron megye szívében, Győrtől 26 kilométerre a Hanság peremén helyezkedik el. A Győrt Sopronnal összekötő fő közlekedési úttól kb. 10 kilométerre. Északról Tárnokréti, keletről Győrsövényház, délről Kóny, nyugatról pedig Markotabödöge határolja. A Hanságnak ezt a délkeleti részét Tóköznek nevezik. A település szerkezetét a Tóköz vizenyős, mélyebb területeiből szigetként kiemelkedő domb formája határozta meg.

A falu területe 1138 hektár és 1740 m2, melyből belterület 79 ha 634 m2 külterületből művelés alatt lévő terület 651 ha 6171 m2 , tájvédelembe kivett terület 407 ha 4935 m2 (Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében).

Fehértóról első említést 1368-ból olvashatunk. Előtte a feltevések szerint egy Újfalu nevű község feküdt a mai falu területén. A község jó része a Mórichidaiak birtokai közé tartozott. Ugyanakkor tájt Mátyás király az Enyingi Török családnak ítélt itt egy részbirtokot, amelyet az utóbbiak még a XVI. század első harmadában is birtokoltak. A település minden valószínűség szerint a pogány dúlások következtében pusztult el, mégpedig a török hadjáratok kezdetén. Az elpusztult helység területe idővel beolvadt a környező fehértói és kónyi határba és néptelenné vált, táján semmiféle nyom nem maradt az utódokra, amely hirdetné az egykor letűnt Újfalu emlékét.

Fehértói Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom oltáraTemplomtörténet

Fehértó lakosai mindig szín magyarok voltak, és római katolikus vallásúak, egypár zsidó kivételével. A községben fennálló Római Katolikus Templom 1742-ben épült, mely történelmi nevezetesség - műemlékként nyilvántartott - a kertjében álló szintén műemlék "Mária" szoborral együtt. A templom egyedi oltárral rendelkezik.

A település értékei

A falu a XIV. század végétől 1848-ig úrbéres község volt. Mindig Győr vármegyéhez tartozott, földbirtokos ura a győri káptalan volt. Földje nem volt a legtermékenyebb, lakóinak éppen csak hogy megélhetést nyújtott. Valamikor a marha- és lótenyésztésről volt híres, később jól jövedelmezett a lakosságnak a nagymérvű nádtermelés, és mesterséges haltenyésztés, ugyanis a község határában 132 ha területen tó terült el nádassal. Jelenleg ez a terület a növény- és állatvilág gazdasága miatt a Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében "Szigorúan védett" terület, a körülötte levő egyéb területekkel.

A községtől északkeletre található a Fehér-tó Magyarország egyik féltett természeti kincse. Az ország kiemelkedően fontos madárvédelmi, vonulási, fészkelési területe. Az egykor kiterjedt Hanság-Fertő vadvíz ország és mocsárvilágának napjainkig fennmaradt, a múltat idéző színfoltja Fehértó. A táj jellegzetességei a kiszáradó láprétek, mocsárrétek, kiterjedt nádasok, bokorfüzesek és füzesek, valamint a nyílt víztükör. Tájképileg, továbbá ritka természeti értékei, védett növény- és állatvilága folytán a Fertő-Hansági Nemzeti Park egyik fokozottan védett területe.

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com