A napkeleti bölcsek hódolnak a Megváltó előtt (Szent Jakab templom, bélletes kapu)

A napkeleti bölcsek hódolnak a Megváltó előtt (Szent Jakab templom, bélletes kapu)

Szent Jakab Templom - hol útjaink találkoznak.

Lébényi templomlátogatás

Honlap: www.szentjakabtemplom.hu 
Cím: 9155 Lébény, Templom tér 2.
Telefon: +36 30 255-1343
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
GPS: 47.737295, 17.388115

Szeretettel várunk!

Bemutatkozás

"Renovati saecula manemus A.D. 1206 *

Megújulva túlélni a századokat"

Szent Jakab Római Katolikus Templom

Lébény, A. D. 1206
Árpád-kori templomunk, Magyarország ékes román kori gyöngyszeme, egész évben várja a látogatókat, zarándokokat. Fővédőszentje Id. Szent Jakab apostol, akinek Santiago de Compostella-i sírját zarándokok milliói keresik fel évente.

Térjen be ősi templomunkba!

Lébény főterén áll hazánk egyik legjelentősebb műemléke, a XIII. század elején épült román stílusú Szent Jakab templom, egykori bencés apátsági templom és középkori monostor.

Bár a történelem viharai nyomokat hagytak az Isten házán az elmúlt több mint 800 év alatt, ennek ellenére ma is épségben, méltóságteljesen emelkedik ki környezetéből.
Magasztosak a faragott kváderkövekből épített falak, s ezt csak fokozza a két kapuzat látványa, melyeknek korabeli díszítőmotívumai szemet gyönyörködtetőek.
A templomot építtető, előkelő, magas méltóságokat viselő család bőkezű adományainak és az építőmesteri tudásnak köszönhetően a templombelső is lenyűgöző. A belépőt óhatatlanul megérinti és elmélyülésre készteti látványa.

A falak nemes egyszerűségével harmonikus egységet alkotnak a díszes faragott oszlopfők, az eredeti keresztboltozatok, valamint a XIX. századi alkotóműhelyből kikerült gyönyörű megmunkálású, fából készült faragott oltárok.

Már egy 1267-es okiratban olvasható, hogy a községben (az I. világháborús emlékmű mellett) Szent Margit tiszteletére emelt templom állt, melyet a helyi egyházközség használt. A Szent Jakab templom szerzetesi templom volt. Tehát a Szent Margit templom is román kori templom volt, s ugyanolyan kőhasábokból építették mint a kolostortemplomot. Legutolsó felújítására az 1674-ben történt felszentelése előtt került sor. Ez a templom fokozatosan elpusztult. A helyi egyházközség, a jezsuiták feloszlatását követően használaton kívül maradt, Szent Jakab templomot vette át.
Az öreg plébániát, ma zarándokház, a középkori bencés apátság régi épületének egy részének alapjára építették. Az első apát Lénárd volt, akit 1219-ben már említenek. Maga a templom már 1206-ban állt.
Lébényt a bencések 1529-ben hagyták el. Lébény sorsa a pannonhalmi főapátságtól függött. Mivel 1550 után Pannonhalmát több ízben is bevették és elfoglalták a törökök, a volt lébényi apátság tulajdonosai is gyakran változtak. Végül 1638-ban császári megerősítéssel a jezsuita szerzetesek tulajdonában került az apátság. A felújított középkori kolostorba lábadozóikat, öregjeiket és üdülőket helyeztek el. Különösen iskolai szünetekben szeretett itt tartózkodni a győri ház, juniálisaikra meghívták a bencés rend képviselőit is. A törökök 1683-ban felégették az épületet és csak kiűzésük után épült újjá a kolostor barokk stílusban. A jezsuitákat pápai rendelet alapján 1773-ban feloszlatták, birtokaik az államkincstárba kerültek. Később a kolostor megmaradt részét 1838-ban plébániává alakították át, ahol helyet kapott a helyi katolikus egyázközség plébánosa. Az itt működő papokról: Dingraff Gáspár kezdeményezte a templom nagy felújítását, melyre az 1860-as, 70-es években került sor. Itt hunyt el és a helyi katolikus temetőben nyugszik. Szintén itt pihen Kreskay Antal, aki könyvet írt a lébényi templom történetéről. 1906: Kokas János, 1943: Németh Jenő, 1952: Schmall István, 1978: Zdiarszky László, 1989: Radó Tamás, 1991: Smudla Tamás, 1999: Gőgh Tibor

Az új plébániaépület Maráz Péter tervei alapján 2002-2003-ban épült neo-román stílusban a középkori kolostor gazdasági udvarának a helyére. Építését régészeti kutatás előzte meg, melynek során értékes középkori emlékek kerültek elő. A leletek a mosonmagyaróvári múzeumban tekinthetők meg. Az épületet Reicher János gútai (SK) kovácsmester munkái díszítik (Jó Pásztor, Szűz Mária Gyermekével).
Hívjuk a gyalogos és autóbuszon érkező zarándokokat, akik a hosszú út után imádságos lélekkel lépik át a küszöböt, s hajtják meg fejüket Szent Jakab, az első apostol vértanú ereklyéje előtt.
Hívjuk azokat, akik a mindennapok rohanásából kiszakadva, a templom elmélkedésre ösztönző csendjére vágynak, s azokat is, akik a középkor építészetének egyik legszebb magyarországi alkotásában, történelmünk több mint 800 éves tanújának szépségében szeretnének gyönyörködni. Látogatói élményeiket megerősíthetik és emlékezetessé tehetik a választható, útravaló gondolatokkal.
Templomunk megtekintése után érdemes sétát tenni településünkön, mely rendezett környezetben, több érdekes látnivalót is kínál.

A lébényi Szent Jakab Templom harangjairól

Templomunk legrégebbi harangja a lélekharang. Sopronban készült Seltenhofer és fiai harangöntő műhelyében 1919-ben. Szent József látható rajta a gyermek Jézussal. Szent Józsefhez szoktunk imádkozni a jó halál kegyelméért. A harang felirata Jézus keresztjének felirata: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Súlya 60 kg.
Templomunk legnehezebb harangja a Hősök harangja, vagyis a nagyharang. Súlya 8 mázsa 4 kg. Az első világháborúban elpusztult lébényi hősi halottak emlékére készült 1935-ben tehetős lébényi családok és a hívek adományából. Dr. Breyer István püspök szentelte fel 1935. május 4-én.

Harangszentelést tartottak Schmall István esperes-plébános idejében, melyet Dr. Kacziba József püspök végzett 1969. július 27-én. Az eddigi kisharang Szent Jakab apostol tiszteletére készült. Súlya 432 kg.
Templomunknak a lélekharangon kívül a korábbiakban is három harangja volt még. A templom 800 éves jubileuma olyan jelentős esemény volt 2006-ban, mely alkalomból az egyházközség új haranggal ajándékozta meg templomát. A harangot Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban. Gombos Miklós édesapja öntötte a Szent Jakab harangot, a nagyapja pedig a Hősök harangját. Az új harang Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére készült a jubileumi évre, hogy ünneplésre hívja a lébényieket. A jubileumi év alkalmat teremtett arra, hogy átgondoljuk a templomhoz, s rajta keresztül az Úr Istenhez fűződő kapcsolatunkat és megújítsuk azt. A harang súlya 250 kg, hangolása C. Két nagyobb társával együtt hívja a hívőket a vasárnapi- és az ünnepi szentmisékre.

Magyarok Nagyasszonya harang, 2005 - jubileumi év kezdete

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 30 255 1343
szentjakablatogato@gmail.com

GPS

47.737295, 17.388115

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu