Győri Könnyező Szűzanya, ünnepe: március 17.

Győri Könnyező Szűzanya, ünnepe: március 17.

Lébényi Szent Jakab templom - a Hely, ahol megpihenhet a lelked, s erőt meríthet a földi élet zarándokútjához.

 

A Szent Jakab zarándokúttal kapcsolatos Közleményünk itt.

A zarándoklat találkozás

A hetvenes évek második felében kezdtem zarándokolni. Gyermek voltam még. Tíz-tizenkét éves. Otthon éreztem magam minden templomban, ahová ellátogattunk, a zarándok hívek tömegében. Ma is emlékszem az éjszakai szentségimádásokra, rózsafüzér ájtatosságokra. És a sok kedves emberre, akik – egy kicsit – bennem is látták „hitük folytatását”, lévén a leggyakrabban az idősebb korosztályhoz tartoztak.Dr. Herdics György c. apát, tb. kanonok, esperes

Sokan közülük, hiszem, ott vannak Fenn: mert elérték minden zarándoklat lényegét, Isten Örök Hajlékát. Fájós lábbal, fájós derékkal és ki tudja még mennyi kínnal keltek útra… A legtöbben közülük több-kevesebb rendszerességgel. Fogták a „búcsús-széket”, egy kis elemózsiát és mentek. Vonattal, autóbusszal, nem egyszer gyalogosan is, hogy megtartsák a régi zarándoklatok hangulatát, amikor még csak az „apostolok lován” tették meg az utat.

Ma is szeretek zarándokolni. Olykor nagy zarándokcsoportokkal, világhírű kegyhelyekre, gyakrabban viszont csendben: kis zarándokhelyek, zarándoktemplomok csendjében „otthon lenni” az Istennel. És néhány évtizeddel mögöttem is azt érzem, amit már gyermekként megtapasztaltam: a zarándoklatnak egyetlen értelme van – a találkozás. Olyan emberek találkoznak, akik ugyanazt a célt keresik: meg akarnak újulni, erőt akarnak gyűjteni. De nem akárhogyan találkoznak! Úgy akarnak találkozni, hogy ennek a találkozásnak a középpontjában ott legyen az Isten. Nélküle nincs zarándoklat. Nélküle turizmus van csupán. Ami szintén fontos és üdvös is lehet: mert arra is van példa, hogy egy-egy embert az isteni kegyelem éppen ilyenkor érint meg…

Minden zarándoklaton közelebb kerülhetünk az Istenhez. Nem kirándulás ez, nem szabadság. Hiszen ez utóbbiaknak az a célja, hogy az ember kikapcsolódjon. A zarándoklat pedig inkább „bekapcsolódás”. Bekapcsolódás az „isteni vérkeringésbe”. És ha valaki ezt komolyan veszi, rádöbben, ha nem is a szó hagyományos értelmében – ahogy az imént írtam – de valahol mégis kiránduláson és szabadságon van: megpihen a lelke! És a gyakorlatban az idő ilyen felhasználása nagyon is fontos! Lelki békét hozhat, melyre a mindennapokban mindenkinek nagy szüksége van.

Azt gondolom, nagyban hozzájárult papi hivatásom kialakulásához is a zarándoklatok szeretete. Szeretettel buzdítok mindenkit a zarándoklatokra: Istennel és Istenhez!

Dr. Herdics György

szlovákiai magyar pap, címzetes apát, tiszteletbeli kanonok, esperes, a Remény hetilap főszerkesztője. Habilitált egyetemi docens, rendkívüli egyetemi tanár. A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahely-bősi kihelyezett tagozatának igazgatója. A Warsaw Management University rektori megbízottja Szlovákiában.

További bejegyzések

Dióhéjban a keresztény hitről

Még papnövendék koromban történt, hogy kispap társaimmal vonaton utaztunk vissza a szemináriumba valamelyik szünetet követően. A közelünkben ült le egy szintén egyetemista lány, akit egyikünk megszólított. Beszélgetés közben szóba jött a hit kérdése is. A kérdésre, hogy ő hívő-e, a lány azt válaszolta, hogy ő is hisz, de nem katolikus módon. Válaszából kiderült, ő nem úgy képzeli, hogy a szakállas öregúr ül a felhőkön.  Akkor jól teszi - feleltük -, mert mi sem ezt hisszük. Azért kezdtem írásomat ezzel a személyes élménnyel, mert gyakori tapasztalat, hogy amikor korunk emberének az egyház tanításával problémája van, valójában nem is a keresztény hittel vitatkozik, hanem azzal az istenképpel, ami benne kialakult. Az ...

tovább

Keresztény reménység és New Age

„Jönnek a barbárok!” Ferenc pápa: a migránsjelenség: az „idők jele”.  - Szent Ágoston történelemteológiája ( Az Isten városa): A Jó és a Rossz küzdelme a történelemben. -Világvég-jóslatok:millenarizmus régen és most: evilági messianizmus, modern utópiák (marxizmus - E. Bloch),. – A harmadik évezred világképe. (László Ervin: Kozmikus kapcsolatok). - Új korszak? (New Age).- Válasz a kihívásokra: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója” (Vatikáni dokumentum). Megrendítő történeti események a barbárok pusztítása, természeti katasztrófák (földrengés, pestis), újabban egy atomháború! fenyegetése, de egyáltalán  a modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése is felveti a kérdést: ...

tovább

Zarándoklat keresztény lelkülettel

"Én ugyan nem római katolikus, de keresztény ember vagyok, lutheránusként éppen a legősibb hagyományokat őrző felekezet lelkésze. A zarándoklat nem egyszerű lelki wellness, hanem a lélek Lélektől támogatott útja. Az az út, amelyen nem a lélek békessége, nem az érzések vagy az élmények, hanem Jézus Krisztus vezet végig. Aki azt mondta magáról, hogy ő maga az Út... Szóval egy zarándoklat vagy elkötelezetten keresztény - és itt a felekezetiségnek másodlagos szerepe van, legalábbis a történelmi felekezetek viszonylatában -, vagy egyszerű kikapcsolódás, esetleg énközpontú meditáció. Sajnálom, hogy a világi divat begyűrűzik már ebbe is, ahogyan az ünnepeink - főként a karácsony, de akár a tisztítókúrává degradált böjt is - ...

tovább

Keresztény Camino

Főtisztelendő Gőgh Tibor plébános úr és Egyházközsége részére Szent Jakab Apostol Plébániatemplom, Lébény - Győri Egyházmegye Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő Plébános Úr, Kedves Tibor! A napokban olvastam Egyházközséged közleményét, amelyben Te és a Plébánia Tanácsadói Testülete kijelentitek, hogy templomotok mindenki előtt nyitva áll, főképp július 25-én, névadó szentjének, Szent Jakab apostolnak ünnepén. Azonban az Egyházközség és Plébánosa nem szándékoznak, és nem is tudnak együttműködni olyan szabad gondolkozású kezdeményezésekkel, amelyek bár bizonyos szempontokból dicséretesek és tiszteletre méltóak, viszont félreértést okozhatnak annak a - ...

tovább

Szent Jakab Zarándoklat

Nyolc éve már, hogy nyáron júl. 24-én és júl. 25-én szeretettel várjuk a magyarországi Szent Jakab Zarándokút vándorait, turistáit. A Lébényi Római Katolikus Egyházközség képviselőtestületének férfi tagjai elöl járnak a gulyás főzésében, az asszonyok pedig süteményekkel, gyümölcsökkel kedveskednek a megfáradt vendégeknek. Nem hiányzik az asztalokról az üdítő sem, a kedves beszélgetések sem maradnak el. A „zarándokok” lezuhanyozhatnak, majd megpihenhetnek a tornacsarnok matracain, sőt ingyenes masszázsban részesülhetnek. (Bár ez utóbbit nem tartom szükségesnek egy katolikus keresztény zarándoklatnál. Ne a testünket kényeztessük, hanem a lelkünket emeljük Istenhez). Úgy gondoljuk, a „zarándokok” megérdemlik ...

tovább

Közlemény

A magyarországi Szent Jakab zarándokutat (Budapest-Lébény), melyet a Szent Jakab Baráti Kör közhasznú egyesület (elnöke: Dukát Csilla, székhelye: 9155 Lébény, Fő u. 80., Postacím: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 29., E-mail: info@szentjakabut.hu) hozott létre, a hivatalos oldalukon itt megfogalmazottak szerint, melyet e közlemény megjelenése után átfogalmaztak, de megtalálható az egyesület által kiadott Zarándok útikönyv 8-9. oldalán, Karizma címszó alatt, „semmilyen általános vallási, világnézeti elkötelezettség nem jellemzi.” Az út kiépítésének, valamint a szellemileg vezetett nyári zarándoklatoknak a célja, hogy „mindenki közelebb kerülhessen saját istenéhez, saját, belső oltárához. Nem mondjuk meg, hogy ez ...

tovább

Templomi hirdetések

„Nagy gonddal őrizd a szíved, mert hiszen belőle indul ki az élet.” (Példabeszédek könyve, 4. fejezet)Lébény, Szent Jakab templom Augusztus 19., szombat, elővételezett vasárnapi gitáros szentmise: 16.00 Augusztus 20., Szent István napi ünnepi szentmise új-kenyér megáldással és terményhálaadással: 8.30   Szentmisék rendje: 2017. augusztus 21-27. Kedd: 7.00, Péntek: 18.00, Szombat: 18.00, Vasárnap: 8.30   Kedden, Szűz Mária királynő emléknapján, egy jó szándékra, pénteken elhunyt Horváth szülőkért, fiukért Miklósért és feleségéért Annáért, szombaton elhunyt Fütty Gyuláért és feleségéért Máriáért, következő vasárnap, az évközi idő 21. vasárnapján, elhunyt ...

tovább

Ajánlott oldalak:

Templom látogatás

Szent Jakab Látogatóközpont

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 20 251 4994
szentjakablatogato@gmail.com

Nyitvatartás:

Egész évben, hétfő kivételével, naponta 9.00-17.00 között.

Lelkipásztori ügyek

Szent Jakab Plébánia

H-9155 Lébény, Templom tér 2.
+36 96 360 094
info@szentjakabtemplom.hu

Gőgh Tibor plébános

+36 30 213 3522
goghtibor@gmail.com